Základy matematiky

 

Jsou zde vysvětleny základní pojmy, které se v matematice ZŠ běžně používají, a se kterými se v jednotlivých ročnících postupně seznámíte.