Rovnice se zlomky - přehled částí

1. neznámá je v čitateli zlomku osamocena - x

2. neznámá je v čitateli zlomku násobena číslem - 5x

3. neznámá je násobena zlomkem - ½ . x

4. rovnice s více členy a neznámou v čitateli zlomku

5. rovnice s výrazem v čitateli zlomku - (x+5)

6. rovnice s více členy a výrazy v čitateli zlomku

Zlomky v rovnicích

 3    →   čitatel      
4     jmenovatel

Rovnice se zlomky 

1. Neznámá je v čitateli osamocena

 

0brazek 2

2. Neznámá je v čitateli násobena číslem

obrazek 3

obrazek 4

3. Neznámá je násobena zlomkem

obrazek 6

4. Rovnice s více členy a neznámou v čitateli

5. Rovnice s výrazem v čitateli zlomku

6. Rovnice s více členy a výrazy v čitateli