U DESETINNÝCH ČÍSEL POZOR

NA

DESETINNOU ČÁRKU!

8,345 < 83,45 < 834,5

Desetinná čísla

Celá čísla se používají k počítání věcí: 1 židle, 3 děti... Ale co když potřebujeme zapsat:

- půl jablka?

- půl chleba?

Jednou z možností je použit 
DESETINNÉ ČÍSLO
 

Doposud k počítání postačovala celá čísla a znalost správného zápisu i čtení (jednotky, desítky, stovky, tisíce...). Tato celá čísla se používají k počítání věcí, osob, rostlin, ale třeba i peněz.

Pokud za celým číslem napíšeme čárku a za ní další číslice, vzniká číslo desetinné. Číslice za desetinnou čárkou mají také pravidla pro správné čtení (desetiny, setiny, tisíciny...).

4 654,291

4 6 5 4 , 2 9 1
t
i
s
í
c
e
s
t
o
v
k
y
d
e
s
í
t
k
y
j
e
d
n
o
t
k
y

d
e
s
e
t
i
n
n
á

č
á
r
k
a

D
E
S
E
T
I
N
Y
S
E
T
I
N
Y
T
I
S
Í
C
I
N
Y

4 654,291 ........... čtyři tisíce šest set padesát čtyři CELÝCH dvěstě devadesát jedna TISÍCIN

ČÍSLICE PŘED DESETINNOU ČÁRKOU

se čtou stejně jako celá čísla. 

ČÍSLICE ZA DESETINNOU ČÁRKOU

PRVNÍ číslice vyjadřuje DESETINY
DRUHÁ číslice SETINY
TŘETÍ číslice TISÍCINY
 

Desetinná čísla která:

1. končí na desetiny

Všechna tato čísla mají za desetinnou čárkou jednu číslici

Čtení čísel

5,1 pět celých  JEDNA DESETINA
14,2 čtrnáct celých  DVĚ DESETINY
8,3 osm celých  TŘI DESETINY
7,4 sedm celých  ČTYŘI DESETINY
11,5 jedenáct celých  PĚT DESETIN
0,6 nula celá  ŠEST DESETIN
35,7 třicetpět celých  SEDM DESETIN
100,8 sto celých  OSM DESETIN
1,9 jedna celá  DEVĚT DESETIN

 2. končí na setiny

Všechna tato čísla mají za desetinnou čárkou dvě číslice

Čtení čísel

3,15 tři celé  PATNÁCT SETIN
11,23 jedenáct celých  DVACET TŘI SETIN
8,04 osm celých  ČTYŘI SETINY
100,61 sto celých  ŠEDESÁT JEDA SETIN
6,50 šest celých  PADESÁT SETIN
4,99 čtyři celé  DEVADESÁT DEVĚT SETIN
0,32 nula celá  TŘICET DVA SETIN
12,46 dvanáct celých  ČTYŘICET ŠEST SETIN
1,78 jedna celé  SEDMDESÁT OSM SETIN

3. končí na tisíciny

Všechna tato čísla mají za desetinnou čárkou tři číslice

Čtení čísel

1,123 jedna celá  STO DVACET TŘI TISÍCIN
0,345 nula celá  TŘISTA ČTYŘICE PĚT TISÍCIN
8,004 osm celých  ČTYŘI TISÍCINY
11,023 jedenáct celých  DVACET TŘI TISÍCIN
50,567 padesát celých  PĚT SET ŠEDESÁT SEDM TISÍCIN
4,602 čtyři celé  ŠEST SET DVA TISÍCIN
100,040 sto celých  ČTYŘICET TISÍCIN
5,120 pět celých  STO DVACET TISÍCIN
9,333 devět celých  TŘI STA TŘICET TŘI TISÍCIN

 

Dále bychom mohli pokračovat desetinnými čísly, která mají za desetinnou čárkou:

  • čtyři číslice ⇒ DESETITISÍCINY
  • pět číslic ⇒ STOTISÍCINY
  • šest číslic ⇒ MILIONTINY...

...A TAK DÁL, A TAK DÁL

Desetinná čísla
a jejich záludnosti

 

Desetinné číslo může mít za desetinnou čárkou libovolný počet číslic a pořád to je desetinné číslo.

5,3
5,34
5,346
5,346 2
5,346 23
5,346 237

Je výhodné seskupovat číslice za desetinnou čárkou po trojicích - lépe se čtou.

Není jedno na které pozici za desetinnou čárkou číslice je.

8,3       osm celých 3 desetiny
8,03     osm celých 3 setiny
8,003   osm celých 3 tisíciny

8 < 8,003 < 8,03 < 8,3

Čísla se jinak čtou i jsou jinak veliká. 

Nuly na konci desetinných čísel nemusíme psát

23,50 = 23,5
34,600 = 34,6
45,030 = 45,03

V některých případech je zvykem nuly psát. Třeba:

  • ceny ⇒ 23,50 Kč
  • hmotnost ⇒ 0,200 kg (= 200g)
  • čas ⇒ 9,40 s

Za poslední desetinné místo (na konec desetinného čísla) můžeme připsat nuly

1,9 = 1,90
45,8 = 45,80
23,15 = 23,150
3,06 = 3,060

ale také:
1,9 = 1,900
45,8 = 45,800
23,15 = 23,150 0
3,06 = 3,060 0

Dopisování nul se používá při počítání s desetinnými čísly - zejména při sčítání a odčítání a taté pro lepší porovnávání desetinných čísel (které číslo je větší a které menší)

Celá čísla můžeme kdykoli napsat jako desetinná

34 = 34,0 = 34,00 = 34,000... a tak bychom mohli připisovat libovolný počet nul
7 = 7,0 = 7,00 = 7,000...
236 = 236,0 = 236,00 = 236,000...