Dělení celých čísel - opakování

DĚLENEC : DĚLITEL = PODÍL

Při písemných výpočtech dělíme pouze celým číslem.

1. Dělení celých čísel beze zbytku

Jde jen o připomínku z nižších ročníků.

30 : 5 = 6                171   : 3 = 57                 2340 : 4 = 585
            21               34        
            0                 20        
                                0        
                                   

 2. Dělení celých čísel se zbytkem

Jde jen o připomínku z nižších ročníků.

14 : 4 = 3 (zb.2)        347 : 2 = 173 (zb.1)
2           14        
              07        
            1        
                     
                     

 

Dělení beze zbytku

1. Dělení celého čísla celým číslem

V nižších ročnících se celé číslo dělilo celým číslem a výsledek byl:

beze zbytku:  105 : 5 = 21                     nebo se zbytkem:  115 : 4 = 28 (zb. 3)            

U příkladů se zbytkem můžeme pokračovat v dělení a výsledkem je desetinné číslo. Pokračovat v dělení znamená sepisovat nuly od chvíle, kdy nelze sepsat další číslici.

Vzorový příklad 1

Dělení se zbytkem                                   Dělení na desetinný výsledek
45 : 2 = 22 (zb. 1)   45 : 2 = 22,5
05           05        
1           1 0      
              0      
                     

Postup Vzorového příkladu 1:

  • začneme dělit stejně jako by šlo o celá čísla (4 : 2 = 2)
  • zapisujeme zbytky (zbytek 0)
  • sepíšeme další číslici (5); dále opět dělíme (5 : 2 = 2)
  • jakmile máme poslední zbytek (u tohoto příkladu je zbytek 1), napíšeme do výsledku desetinnou čárku)
  • za zbytek (1) napíšeme nulu, pokračujeme v dělení (10 : 2 = 5) a výsledek zapíšeme za desetinnou čárku.
  • zbytek je nula, tedy výpočet je hotov.

Vzorový příklad 2

Dělení se zbytkem   Dělení na desetinný výsledek
132 : 5 = 26 (zb.2)                                   132 : 5 = 26,4
32           32        
2           2 0      
              0      


Vzorový příklad 3

Dělení se zbytkem   Dělení na desetinný výsledek
51 : 4 = 12 (zb. 3)                 51 : 4 = 12,75
11           11        
3           3 0      
              2 0    
                0    

2. Dělení desetinného čísla celým číslem

Postup písemného dělení je stejný, jako při počítání s celými čísly. Pozor si musíme dát na správné umístění desetinné čárky.

Vzorové příklady 1

Desetinná čárka se ve výsledku píše ve chvíli, kdy na ni "narazíme" v zadání; tedy ve chvíli, kdy poprvé sepisujeme číslici za desetinnou čárkou!

5, 2 : 2 = 2,6            6, 4 : 2 = 3,2             8, 8 : 2 = 4,4             0, 6 : 2 = 0,3
1 2           0 4           0 8           0 6        
  0                        0             0             0        

 

5, 5 : 5 = 1,1              7, 5 : 5 = 1,5            8, 5 : 5 = 1,7               0, 5 : 5 = 0,1
0 5           2 5           2 5           0 5        
  0             0             0             0        

 

1, 6 : 4 = 0,4             8, 4 : 4 = 2,1              0, 4 : 4 = 0,1             6, 4 : 4 = 1,6
1 6           0 4           0 4           2 4        
  0             0             0             0        

Vzorové příklady 2

Pokud vydělíme všechna čísla se zadání a zůstane zbytek, pokračujeme v dělení tak, že začneme sepisovat nuly.

6, 3 : 2 = 3,15           7, 2 : 5 = 1,44            0, 6 : 4 = 0,15
0 3           2 2           0 6        
  1 0           2 0           2 0      
    0             0             0      

Vzorové příklady 3

Stejným způsobem můžeme celým číslem dělit jakákoli desetinná čísla.

12, 24 : 2 = 6,12         14, 05 : 5 = 2,81          24, 36 : 4 = 6,06         39, 63 : 3 = 13,21
2           0           0 3           09          
  04             05             36           0 6        
  0             0             0             03        
                                            0        
                                                     

 

0, 21 : 7 = 0,03          3, 5   : 4 = 0,875            12, 46 : 5 = 2,492
0 2           3 5             4        
  21             3 0             46        
  0               2 0           1 0      
                    0             0      

3. Dělení celého čísla desetinným číslem

KALKULAČKA dělení desetiných čísel provádí bez omezení.

Při PÍSEMNÉM dělení desetinným číslem MUSÍME dělit CELÝM číslem.

K převodu desetinného čísla na číslo celé využíváme násobků 10; 100; 1000 atd.

Násobky desetinného čísla

jedno desetinné místo   dvě desetinná místa   tři desetinná místa
násobek . 10   násobek . 100   násobek . 1000
34,5 . 10 = 345       67,12 . 100 = 6712   0,035 . 1000 = 35
1,4 . 10 = 14   0,06 . 100 = 6   0,009 . 1000 = 9
0,6 . 10 = 6   3,12 . 100 = 312        1,567 . 1000 = 1567
245,8 . 10 = 2458   1,24 . 100 = 124   14,036 . 1000 = 14 036

 

PRAVIDLO: Pokud při dělení celých čísel vynásobíme obě čísla (dělence i dělitele) stejným číslem, výsledek dělení se nezmění.

    násobek . 10       násobek . 100       násobek . 1000
25 : 5 = 5  ⇒    250 : 50 = 5      4 : 2 = 2    ⇒  400 : 200 = 2      24 : 6 = 4    ⇒  24000 : 6000 = 4
9 : 3 = 3 ⇒  90 : 30 = 3   18 : 6 = 3 ⇒  1800 : 600 = 3   14 : 7 = 2 ⇒  14000 : 7000 = 2
30 : 6 = 5 ⇒  300 : 60 = 5   36 : 4 = 9 ⇒  3600 : 400 = 9   2 : 1 = 2 ⇒  2000 : 1000 = 2

Tohoto pravidla se využívá i u dělení desetinným číslem


1. Dělíme celé číslo desetiným číslem, které má jedno desetinné místo. 

Vzorové příklady

Násobíme oba členy číslem 10.

15 : 0,3      36 : 0,6      8 : 0,4      144 : 1,2      60 : 1,2
↓ .10   ↓.10↓   ↓.10↓   ↓.10↓   ↓.10↓
150 : 3 = 50   360 : 6 = 60   80 : 4 = 20   1440 : 12 = 120   600 : 12 = 50 


2. Dělíme celé číslo desetiným číslem, které má dvě desetinná místa.

Vzorové příklady

Násobíme oba členy číslem 100.

25:0,05      16:0,04     10:0,02      3:0,03   134:0,01
↓.100↓   ↓.100↓   ↓.100↓   ↓.100↓   ↓.100↓
2500:5=500   1600:4=400   1000:2=500   300:3=100      13400:1= 13400