PŘÍMÁ ÚMĚRA (ÚMĚRNOST)

čím VÍC, tím VÍC

čím MÍŇ, tím MÍŇ

Přímá úměra (úměrnost)

Mnoho jednoduchých slovních úloh řeší:

  • čím více necháme téct vodu, tím více jí vyteče
  • čím více pracujeme, tím více toho uděláme
  • čím více nakupujeme, tím více utratíme
  • čím déle půjdeme, tím více ujdeme
  • čím méně pustíme vodu, tím méně jí nateče
  • čím méně pracujeme, tím méně budeme mít hotovo
  • čím méně věcí nakoupíme, tím méně za ně zaplatíme
  • čím pomaleji půjdeme, tím méně ujdeme

PRAVIDLA PŘÍMÉ ÚMĚRY (úměrnosti)

  • ČÍM VÍC...   ...TÍM VÍC
  • ČÍM MÍŇ...  ...TÍM MÍŇ 

Řešení přímé úměry (úměrnosti)
Trojčlenkou

Trojčlenka se používá velmi často, protože nabízí jednotný postup pro řešení všech slovních úloh na přímou úměru. Pomáháme si zápisy a pomocnými šipkami. Hledaný údaj se značí nejčastěji písmenem (x).

Postup zápisu trojčlenky je ZDE

Šipky pro zápis výpočtu PŘÍMÉ ÚMĚRY vždy povedou stejným směrem a vždy se začíná u neznámé (x)

Vzorový příklad 1

Zadání:
Na deset porcí obědů se spotřebuje 40 houskových knedlíkůKolik knedlíků bude potřeba na 12 porcí obědů?
Jde o přímou úměru (čím víc porcí, tím víc knedlíků).

Řešíme:
Zápis + správně šipky (obě stejným směrem):

10 porcí ..... 40 knedlíků

12 porcí .....  x knedlíků

x : 40 = 12 : 10                                     směr šipek naznačuje dělení v pořadí, kdy se začíná vždy neznámou (x)
x : 40 = 1,2
x = 1,2 . 40
x = 48

Odpověď: Je potřeba 48 houskových knedlíků.

Vzorový příklad 2

Zadání:
Za dvě mimuty nateče z kohoutku do vany 36 litrů vody. Kolik litrů vody nateče za 5 minut?
Jde o přímou úměru (čím déle voda poteče, tím více vody nateče).

Řešíme:
Zápis + správně šipky (obě stejným směrem nahoru)

2 min  .......... 36 litrů 

5 min ........... x litrů

x : 36 = 5 : 2                            směr šipek udává dělení v pořadí, kdy se začíná vždy neznámou (x)
x : 36 = 2,5
x = 2,5 . 36
x = 90

Odpověď: Do vany nateče 90 litrů vody.

Vzorový příklad 3

Zadání:
Za pět hodin turista ušel 20 km. Kolik ušel za tři hodiny?
Jde o přímou úměru (čím kratší čas měl na chůzi, tím méně kilometrů ušel).

Řešíme:
Zápis + správně šipky (obě stejným směrem nahoru):

5 hod  .............. 20 km

3 hod ..............  x km

x : 20 = 3 : 5                           směr šipek udává dělení v pořadí, kdy se začíná vždy neznámou (x)
x : 20 = 0,6
x = 0,6 . 20
x = 12

Odpověď: Za tři hodiny ušel 12 km.

Vzorový příklad 4

Zadání:
Krabice ve které je 25 balíčků sušenek stojí 500,- Kč. Kolik bude stát 10 balíčků sušenek?
Jde o přímou úměru (čím méně sušenek je, tím méně budou stát).

Řešíme:
Zápis + správně šipky (stejným směrem nahoru):

25 balíčků ............. 500,- Kč 

 10 balíčků .............  x,- Kč 

x : 500 = 10 : 25                 směr šipek udává dělení v pořadí, kdy se začíná vždy neznámou (x)
x : 500 = 0,4
x = 0,4 . 500
x = 200

Odpověď: 10 balíčků sušenek bude stát 200,- Kč.

Další příklady na přímou úměru naleznete: ZDE