Násobek čísel

U násobků pracujeme pouze s celými čísly

Všichni bychom měli znát mnoho násobků čísel. - Proč? Protože umíme malou násobilku!

Násobek čísla 3: = 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30... (tedy malá násobilka wink )

Násobek čísla 5: = 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50... (opět malá násobilka!)

Násobek čísla 12: = 12; 24; 36; 48; 60...  postupně násobíme: 1x12 = 12;  2x12 = 24;  3x12 = 36; 4x12 = 48; 5x12 =60 atd.

Společný násobek dvou čísel

Opětovně můžeme zpočátku použít malou násobilku. - Jak?

Sledujte následující příklady:

Společný násobek čísel 2 a 3 je jejich násobek. Tedy: 2 x 3 = 6
Společný násobek čísel 4 a 3 je jejich násobek. Tedy: 4 x 3 = 12
Společný násobek čísel 5 a 7 je jejich násobek. Tedy: 5 x 7 = 35

V čem SPOLEČNÝ NÁSOBEK ČÍSEL spočívá? 

Vzorový příklad 1

Ukažme si to pro čísla 6 a 3:

čísla .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10... těmito čísly násobíme
6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60...  
3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30...  

společnými násobky jsou tedy čísla: 6; 12; 18; 24; 30... a mohli bychom v násobení pokračovat velmi dlouho...

Vzorový příklad 2

Určete tři společné násobky čísel 3 a 4.

čísla .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 .12 .13 .14...
3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42...
4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56...

Společnými násobky jsou čísla: 12; 24; 36.