PROCENTOVÁ ČÁST

Vždy je zadán:

ZÁKLAD (= 100 %, celek...)

a

POČET PROCENT (%)

Nejjednodušší zadání:

Vypočítej 20 % z 60.

ZÁKLAD... 60

POČET PROCENT... 20 %

Výpočet PROCENTOVÉ ČÁSTI

Postup výpočtu je nejčastěji používán dvojím způsobem:

1. pomocí stanovení 1 %

2. trojčlenkou - vždy jde o přímou úměru

Přímá úměra

 

Vzorový příklad 1 - pomocí výpočtu 1 %

Zadání: Vypočítej 20 % z 60.

1. krok: Rozpoznání základních pojmů:

Základ: 100 % ... 60                   Počet procent: 20 %               Procentová část - počítáme

2. krok: Vypočítáme nejprve 1 % - postup:

100 % je 60              1 % ... 60 : 100 = 0,60

3. krok: Vypočítáme 20 % (což je 20 krát víc):

20 % ... 20 . 0,60 = 12

Odpověď: 20 % ze 60 je 12.

Vzorový příklad 1 - pomocí trojčlenky

Zadání: Vypočítej 20 % z 60.

1. krok: Rozpoznání základních pojmů:

Základ: 100 % ... 60                   Počet procent: 20 %               Procentová část - počítáme

2. krok: Trojčlenka a přímá úměra

100 % ...  60

20 %  ...   x

x : 60 = 20 : 100

x = 0,2 . 60 = 12

 Odpověď: 20 % ze 60 je 12.

Vzorový příklad 2 - pomocí výpočtu 1 %

Zadání: Vypočítej 5 % ze 400.

1. krok: 

Základ (= 100 %) je 400               Počet procent: 5 %               Procentová část - počítáme

2. krok: Výpočet 1 %               

100 % ... 400         1 % ... 400 : 100 = 4

3. krok: výpočet 5 %

1 % ... 4                5 % ... 5 . 4 = 20

Odpověď: 5 % ze 400 je 20.

Vzorový příklad 2 - pomocí trojčlenky

Zadání: Vypočítej 5 % ze 400.

1. krok: 

Základ (= 100 %) je 400               Počet procent: 5 %               Procentová část - počítáme

2. krok: trojčlenka - přímá úměra

100 % ... 400

↑5 %.  ...   x↑

x : 400 = 5 : 100

x = 0,05 . 400 = 20

Odpověď: 5 % ze 400 je 20.

 Vzorový příklad 3 - pomocí výpočtu 1 %

Zadání: Vypočítej 0,6 % ze 12,5.

1. krok:

Základ (= 100 %) je 12,5           Počet procent 0,6 %          Procentová část - počítáme

 2. krok: výpočet 1 % - postup

100 % ... 12,5               1 %..... 12,5 : 100 = 0,125

3. krok: výpočet 0,6 %

1 % ... 0,125.             0,6 % ..... 0,6 . 0,125 = 0,075

Odpověď: 0,6 % ze 12,5 je 0,075

Vzorový příklad 3 - pomocí trojčlenky

Zadání: Vypočítej 0,6 % ze 12,5.

1. krok:

Základ (= 100 %) je 12,5           Počet procent 0,6 %          Procentová část - počítáme

2. krok: trojčlenka - přímá úměra

100 % ... 12,5

↑0,6 %.  ...   x↑

x : 12,5 = 0,6 : 100

x = 0,006 . 12,5 = 0,075

Odpověď: 0,6 % ze 12,5 je 0,075.