Kladná čísla

čísla větší než nula

 

NULA

 

Záporná čísla

čísla menší než nula

Kladná čísla  +

+ 1     +35     

+245        + 1 367

Záporná čísla  -

- 1      - 35     

- 245       - 1 367

Zápis kladných čísel

5 = (5) = (+5)

Zápis záporných čísel

- 12 = (-12)

Sčítání celých čísel

Z praktického života si můžeme do matematiky přenést představu:

KLADNÁ ČÍSLA 
= něco vlastním: 40 pomerančů, 34 kostiček...
= v létě teploměr ukazuje: +25°C
= mám peníze: 354,- Kč

ZÁPORNÁ ČÍSLA
= v zimě teploměr ukazuje: - 5°C
= dlužím peníze: - 100,- Kč

1. Sčítání kladných celých čísel

Sčítání v matematice značíme znaménkem PLUS.

Vzorový příklad 1

Petr má 13 kostiček a dostal dalších 25 kostiček. Kolik má celkem kostiček?
13 + 25 = 38
Celkem má Petr 38 kostiček.

POZOR: Existují i další správné zápisy výpočtu:
+13 + 25 = 38
+13 + (+25) = 38           
(+13) + (+25) = 38

Vzorový příklad 2

Teploměr ukazuje 14°C a teplota stoupla o 8°C. Jaká je teplota?
14 + 8 = 22
Teploměr ukazuje 22°C.

POZOR: Existují i další správné zápisy výpočtu:
+14 + 8 = 22
+14 + (+8) = 22
(+14) + (+8) = 22

Vzorový příklad 3

Jana má 145,- Kč a dalších 15,- Kč získala. Kolik má peněz?
145 + 15 = 160
Jana má celkem 160,- Kč

POZOR: Existuje i další správné zápisy výpočty:
+145 + 15 = 160
+145 + (+15) = 160
(+145) + (+15) = 160

 

Pravidla sčítání celých kladných čísel

POZOR: Kladná čísla můžeme v matematice zapsat různým způsobem:

200 = + 200 = (+200)

Podle použití matematického zápisu čísel vznikají možné zápisy příkladů.

Vzorové příklady

 

30 + 20 = 50           +30 + 20 = 50          (+30) + (+20) = 50          +30 + (+20) = 50
4 + 5 = 9   +4 + 5 = 9   (+4) + (+5) = 9   +4 + (+5) = 9
11 + 34 = 45   +11 + 34 = 45   (+11) + (+34) = 45   +11 + (+34) = 45
6 + 25 = 31   +6 + 25 = 31   (+6) + (+25) = 31   +6 + (+25) = 31
43 + 36 = 79   +43 + 36 = 79   (+43) + (+36) = 79   +43 + (+36) = 79

2. Sčítání  záporných celých čísel

Sčítání v matematice značíme znaménkem PLUS

Vzorový příklad 1

Na teploměru je v zimě mínus 5°C a večer klesla teplota ještě o 3°C.
- 5 - 3 = - 8
Teploměr ukazuje mínus 8°C.

POZOR: Existují i další správné zápisy výpočtu:
- 5 + (-3) = - 5 - 3 = - 8
(-5) + (-3) = -5 - 3 = - 8

Vzorový příklad 2

Pan Kuliatý dluží jednomu kamarádovi 3 000,- Kč a druhému dluží 2 400,- Kč.
POZOR: Slovo dluh se v matematice považuje za vyjádření záporného čísla!
(- 3 000) + (-2 400) = - 3 000 - 2 400 = - 5 400
Pan Kuliatý dluží kamarádům celkem 5 400,- Kč.

POZOR: Existují i další správné zápisy výpočtu:
- 3 000 - 2 400 = - 5 400
- 3 000 + (- 2 400) = - 3 000 - 2 400 = - 5 400

 

Pravidla sčítání záporných celých čísel

POZOR: Záporná čísla můžeme zapsat různým způsobem

- 350 = (-350)

Podle použití matematického zápisu záporných čísel vznikají možné zápisy příkladů.

Vzorové příklady

(-5) + (-3) = -8          - 5 + (-3) = - 8          - 5 - 3 = -8
(-67) + (-35) = - 102   -67 + (-35) = - 102   -67 - 35 = - 102
(-24) + (-56) = - 80   -24 + (-56) = - 80   -24 - 56 = - 80
(-4) + (-40) = - 44   - 4 + (-40) = - 44   - 4 - 40 = - 44
(-25) + (-14) = - 39   - 25 + (-14) = - 39   - 25 - 14 = - 39

 

 

Pravidla odstranění závorek

u sčítání

+ (+ 12) = + 12

+ (- 15) = - 15