Procenta vyjadřují celek, nebo jeho část. 

celek je 100 %

Značení procent: 

100 %

sto procent

psáno s mezerou 

100%

stoprocentní

psáno bez mezery

Jak přepsat číslo na procenta:

1 celek = 100 %

0,5 celku = 50 %

0,1 celku = 10 %

1,2 celku =120 %

1,4 celku = 140 %

 

Co vyjadřují procenta?

Procenta se nejčastěji využívají k zápisu celků a jejich částí. Často jimi nahrazujeme zlomky a desetinná čísla.

Použití procent v běžném životě:

- Z čeho se skládají látky (předměty, věci...)? Např.: atmosféra? 21 % kyslíku; 78 % dusíku...

- Výkon zařízení a účinnost. Např.: motor pracuje na 60 % možného výkonu...

- Porovnání dvou hodnot. Kapesné se zvýšilo (snížilo) o 10 %...

- Můžeme pomocí nich zamlčet skutečná čísla prozrazením části celku. 71 % vody na Zemi je v mořích a oceánech.

- V bankovnictví se procenty vyjadřují půjčky. Úrok půjčky je 4,4 % p. a., ale RPSN (roční procentní sazba nákladů) je 10,5 %.

- a mnoho dalších údajů se sděluje pomocí procent - např. v oboru statistiky.

Zápis jednoho celku

Celek můžeme vyjádřit několika způsoby:

  celým číslem zlomkem desetinným číslem procenty
jeden celek:  1  1/1 (=100/100)  1,00  100 %

Zápis části celku

K vyjádření části celku můžeme použít:

- zlomek

- desetinné číslo

- procenta 

  JEDNA SETINA CELKU DVĚ SETINY CELKU TŘI SETINY CELKU OSM SETIN CELKU
zlomek  1/100 2/100 3/100 8/100
desetinným číslem  0,01 0,02 0,03 0,08
procentem  1 % 2 % 3 % 8 %

Pozn. k výpočtům:  1/100 = 1 : 100 = 0,01 (= 1 %)

  DESETINA CELKU ČTVRTINA CELKU POLOVINA CELKU TŘI ČTVRTINY CELKU
zlomkem 1/10 (=10/100) 1/4 (=25/100) 1/2 (=50/100) 3/4 (=75/100)
desetinným číslem 0,10 0,25 0,5 0,75
procentem 10 % 25 % 50 % 75 %

Pozn. k výpočtům:

10/100 = 1/10 = 1:10 = 0,10 (= 10 %)          25/100 = 1/4 = 1 : 4 = 0,25 (= 25 %)          50/100 = 1/2 = 1:2 = 0,50 (= 50 %)