U násobení 

umístíme 

desetinnou čárku

až ve výsledku.

Počet desetinných míst ve výsledku
=

celkový počet desetinných míst u násobených čísel

Ve výsledku

se celkový počet desetinných míst

odpočítává odzadu

Násobení desetinných čísel

PRAVIDLA:

  1. Při násobení čísel počítáme stejně, jako by desetinná čárka neexistovala (tedy stejně jako se násobí celá čísla).
  2. Desetinnou čárku zapisujeme až ve výsledku.
  3. Počet desetinných míst ve výsledku je stejný, jako celkový počet desetinných míst u násobených čísel a počítá se odzadu.

Ukažme si rozdíly ve výsledcích u stejných příkladů s různě umístěnou desetinnou čárkou

Vzorový příklad 1

5 . 13 = 65     výsledek je bez desetinné čárky, jde o násobení celých čísel
5 . 1,3 = 6,5   ve výsledku oddělím jedno místo, protože v zadání je také jen jedno desetinné místo
0,5 . 13 = 6,5   ve výsledku oddělím jedno místo, protože v zadání je také jen jedno desetinné místo

Při násobení se nezměnily číslice ve výsledku, ale změnilo se umístění desetinné čárky.

Vzorový příklad 2

12 . 14 = 168   výsledek je bez desetinné čárky, jde o násobení celých čísel
12 . 1,4 = 16,8   ve výsledku oddělím jedno místo, protože v zadání je také jen jedno desetinné místo
1,2 . 14 = 16,8   ve výsledku oddělím jedno místo, protože v zadání je také jen jedno desetinné místo
1,2 . 1,4 = 1,68   ve výsledku oddělím dvě místa, protože v zadání jsou celkem dvě desetinná místa
12 . 0,14 = 1,68   ve výsledku oddělím dvě místa, protože v zadání jsou celkem dvě desetinná místa
0,12 . 14 = 1,68     ve výsledku oddělím dvě místa, protože v zadání jsou celkem dvě desetinná místa

Při násobení se nezměnily číslice ve výsledku, ale změnilo se umístění desetinné čárky.

Vzorový příklad 3

15 . 125 = 1875     výsledek je bez desetinné čárky, jde o násobení celých čísel
1,5 . 125 = 187,5   ve výsledku oddělím jedno místo, protože v zadání je také jen jedno desetinné místo
15 . 12,5 = 187,5   ve výsledku oddělím jedno místo, protože v zadání je také jen jedno desetinné místo
15 . 1,25 = 18,75   ve výsledku oddělím dvě místa, protože v zadání jsou celkem dvě desetinná místa
1,5 . 12,5 = 18,75   ve výsledku oddělím dvě místa, protože v zadání jsou celkem dvě desetinná místa
0,15 . 125 = 18,75   ve výsledku oddělím dvě místa, protože v zadání jsou celkem dvě desetinná místa
1,5 . 1,25 = 1,875   ve výsledku oddělím tři místa, protože v zadání jsou celkem tři desetinná místa
0,15 . 12,5 = 1,875   ve výsledku oddělím tři místa, protože v zadání jsou celkem tři desetinná místa

Při násobení se nezměnily číslice ve výsledku, ale změnilo se umístění desetinné čárky.

Co dělat pokud počet číslic ve výsledku nestačí k umístění desetinné čárky mezi ně?

Vzorový příklad 4

13 . 53 = 676   výsledek je bez desetinné čárky, jde o násobení celých čísel
1,3 . 0,53 = 0,675   před výsledek 675 nemůžeme udělat pouze desetinnou čárku, ale dopíšeme ještě NULU!
0,13 . 0,53 = 0,0675   při oddělování CHYBÍ potřebný počet číslic, proto před výsledek 675 dopisujeme NULY a před desetinnou čárku VŽDY ještě jednu NULU
     
5 . 5 = 25   výsledek je bez desetinné čárky, jde o násobení celých čísel
0,5 . 0,5 = 0,25   před výsledek 675 nemůžeme udělat pouze desetinnou čárku, ale dopíšeme ještě NULU!
0,05 . 0,5 = 0,025   při oddělování CHYBÍ potřebný počet číslic, proto před výsledek 25 dopisujeme NULY a před desetinnou čárku VŽDY ještě jednu 
0,05 . 0,05 = 0,0025   při oddělování CHYBÍ potřebný počet číslic, proto před výsledek 25 dopisujeme NULY a před desetinnou čárku VŽDY ještě jednu NULU

Při násobení se nezměnily číslice ve výsledku, ale změnilo se umístění desetinné čárky.

Násobení desetinných čísel
10; 100; 1000...

Základem je umět násobit celá čísla 10; 100; 1000...

První možnost řešení

Zapamatovat si, že při násobení 10; 100; 1000... 
posouváme desetinnou čárku (u čísla, které násobíme) doprava, podle počtu nul. 

.10   .100   .1000
 1 NULA o jedno místo   2 NULY o dvě místa   3 NULY o tři místa
32,5 . 10 = 325            32,50 . 100 = 3250           32,500 . 1000 = 32 500
3,25 . 10 = 32,5   3,25 . 100 = 325   3,250 . 1000 = 3 250
0,325 . 10 = 3,25   0,325 . 100 = 32,5   0,325 . 1000 = 325

Vzorové příklady 1
násobení . 10

2,5 . 10 = 25               0,25 . 10 = 2,5               5,45 . 10 = 54,5
4,1 . 10 = 41   0,46 . 10 = 4,6   9,67 . 10 = 96,7
6,4 . 10 = 64   0,57 . 10 = 5,7   6,05 . 10 = 60,5
8,7 . 10 = 87   0,08 . 10 = 0,8   30,09 . 10 = 300,9
9,2 . 10 = 92   0,71 . 10 = 7,1   12,89 . 10 = 129,9

Vzorové příklady 2
násobení . 100

36,5 . 100 = 3 650        3,65 . 100 = 365          0,365 . 100 = 36,5         0,0365 . 100 = 3,65
46,8 . 100 = 4 680   9,78 . 100 = 978   0,564 . 100 = 564   0,0524 . 100 = 5,24
61,9 . 100 = 6 190   1,46 . 100 = 146   0,706 . 100 = 706   0,0479 . 100 = 4,79
10,7 . 100 = 1 070   8,05 . 100 = 805   0,071 . 100 = 71   0,0053 . 100 = 0,53
12,6 . 100 = 1 260   2,59 . 100 = 259   0,006 . 100 = 6   0.0009 . 100 = 0,09

Vzorové příklady 3
násobení . 1000

4,6 . 1000 = 4 600          0,46 . 1000 = 460           0,046 . 1000 = 46
5,1 . 1000 = 5 100   0,72 . 1000 = 720   0,061 . 1000 = 61
6,7 . 1000 = 6 700   0,95 . 1000 = 950   0,072 . 1000 = 72
9,9 . 1000 = 9 900   0,03 . 1000 = 30   0,003 . 1000 = 3
7,2 . 1000 = 7 200   0,06 . 1000 = 60   0,006 . 1000 = 6

 

Druhá možnost řešení

po vynásobení celých čísel oddělíme ve výsledku správný počet desetinných míst

Vzorové příklady 1
násobení .10

25 . 10 = 250            násobíme celá čísla, desetinná čárka není - vyjde 250
2,5 . 10 = 25,0  = 25         ve výsledku 250 oddělíme jedno desetinné místo
0,25 . 10 = 2,50 = 2,5 ve výsledku 250 oddělíme dvě desetinná místa

 

2,5 . 10 = 25               0,25 . 10 = 2,5
4,1 . 10 = 41   0,41 . 10 = 4,6
6,4 . 10 = 64   0,64 . 10 = 6,4
8,7 . 10 = 87   0,87 . 10 = 8,7
9,2 . 10 = 92   0,92 . 10 = 9,2

Vzorové příklady 2
násobení .100

365 . 100 = 36 500   násobíme celá čísla, desetinná čárka není - vyjde 36 500
36,5 . 100 = 3 650,0 = 3650         ve výsledku 36 500 oddělíme jedno desetinné místo
3,65 . 100 = 365,00 = 365 ve výsledku 36 500 oddělíme dvě desetinná místa
0,365 . 100 = 36,500 = 36,5 ve výsledku 36 500 oddělíme tři desetinná místa
0,0365 . 100 = 3,6500 = 3,65 ve výsledku 36 500 oddělíme čtyři desetinná místa

 

36,5 . 100 = 3 650        3,65 . 100 = 365          0,365 . 100 = 36,5         0,0365 . 100 = 3,65
46,8 . 100 = 4 680   4,68 . 100 = 468   0,468 . 100 = 46,8   0,0468 . 100 = 4,68
61,9 . 100 = 6 190   6,19 . 100 = 619   0,619 . 100 = 61,9   0,0619 . 100 = 6,19
10,7 . 100 = 1 070   1,07 . 100 = 107   0,107 . 100 = 10,7   0,0107 . 100 = 1,07
12,6 . 100 = 1 260   1,26 . 100 = 259   0,126 . 100 = 12,6   0.0126 . 100 = 1,26

Vzorové příklady 3
násobení .1000

46 . 1000 = 46 000   násobíme celá čísla, desetinná čárka není - vyjde 46 000
4,6 . 1000 = 4 600,0 = 4 600        ve výsledku 46 000 oddělíme jedno desetinné místo
0,46 . 1000 = 460,00 = 460 ve výsledku 46 000 oddělíme dvě desetinná místa
0,046 . 1000 = 46,000 = 46 ve výsledku 46 000 oddělíme tři desetinná místa

 

4,6 . 1000 = 4 600          0,46 . 1000 = 460           0,046 . 1000 = 46
5,1 . 1000 = 5 100   0,51 . 1000 = 510   0,051 . 1000 = 51
6,7 . 1000 = 6 700   0,67 . 1000 = 670   0,067 . 1000 = 67
9,9 . 1000 = 9 900   0,99 . 1000 = 990   0,099 . 1000 = 99
7,2 . 1000 = 7 200   0,72 . 1000 = 720   0,072 . 1000 = 72