Základ

Vždy jsou zadaná: 

PROCENTA (%)

a

PROCENTOVÁ ČÁST

odpovídající počtu procent

Nejjednodušší zadání

Vypočítej základ (100 %)  

5 % je 26

POČET PROCENT... 5%

PROCENTOVÁ ČÁST... 26

Výpočet ZÁKLADU

Postup výpočtu je nejčastěji dvojím způsobem:

1. pomocí stanovení 1 %

2. trojčlenkou - vždy jde o přímou úměru

Přímá úměra

Vzorový příklad 1 - pomocí stanovení 1 %

Zadání: Vypočítej základ je-li 15 % číslo 105.

1. krok: Rozpoznání základních pojmů:

Počet procent: 15 %              Procentová část: 105.              Základ - počítáme

2. krok: Vypočítáme nejprve 1 % - postup:

15 % je 105               1 % ... 105 : 15 = 7

3. krok: Vypočítáme základ - tedy 100 %:

100 % .... 100 . 7 = 700

Odpověď: Základ je 700.         

Vzorový příklad 1 - pomocí trojčlenky

Zadání: Vypočítej základ je-li 15 % číslo 105.

1. krok: Rozpoznání základních pojmů:

Počet procent: 15 %              Procentová část: 105.              Základ - počítáme

2. krok: Trojčlenka a přímá úměra

15 % .... 105

↑ 100%..... x↑

x : 105 = 100 : 15

x = 100 : 15 . 105 = 700

Odpověď: Základ je 700.

 Vzorový příklad 2 - pomocí stanovení 1 %

Zadání: Vypočítej základ je-li 120 % číslo 480.

1. krok: Rozpoznání základních pojmů:

Počet procent: 120 %              Procentová část: 480.              Základ - počítáme

2. krok: Vypočítáme nejprve 1 % - postup:

120 % je 480              1 % ... 480 : 120 = 4

3. krok: Vypočítáme základ - tedy 100 %:

100 % .... 100 . 4 = 400

Odpověď: Základ je 400.         

Vzorový příklad 2 - pomocí trojčlenky

Zadání: Vypočítej základ je-li 120 % číslo 480.

1. krok: Rozpoznání základních pojmů:

Počet procent: 120 %              Procentová část: 480.              Základ - počítáme

2. krok: Trojčlenka a přímá úměra

120 % .... 480

↑ 100%..... x↑

x : 480 = 100 : 120

x = 100 : 120 . 480 = 400

Odpověď: Základ je 400.

 

 Vzorový příklad 3 - pomocí stanovení 1 %

Zadání: Vypočítej základ je-li 0,2 % číslo 0,06.

1. krok: Rozpoznání základních pojmů:

Počet procent: 0,2 %              Procentová část: 0,06.              Základ - počítáme

2. krok: Vypočítáme nejprve 1 % - postup:

0,2 % je 0,06              1 % ... 0,06 : 0,2 = 0,3

3. krok: Vypočítáme základ - tedy 100 %:

100 % .... 100 . 0,3 = 30

Odpověď: Základ je 30.         

Vzorový příklad 3 - pomocí trojčlenky

Zadání: Vypočítej základ je-li 0,2 % číslo 0,06.

1. krok: Rozpoznání základních pojmů:

Počet procent: 0,2 %              Procentová část: 0,06.              Základ - počítáme

2. krok: Trojčlenka a přímá úměra

0,2 % .... 0,06

↑ 100%..... x↑

x : 0,06 = 100 : 0,2

x = 100 : 0,2 . 0,06 = 30

Odpověď: Základ je 30.