PROCENTA

POČET PROCENT

Vždy je zadáno:

ZÁKLAD (= 100 %; celek)

a

PROCENTOVÁ ČÁST (číslo)

Nejjednodušší zadání

Kolik procent je 25 ze 300?

ZÁKLAD (100 %) ... 300

PROCENTOVÁ ČÁST ... 25

Výpočet POČTU PROCENT

Postup výpočtu je nejčastěji dvojím způsobem:

1. pomocí stanovení 1 %

2. trojčlenkou - vždy jde o přímou úměrnost

Přímá úměra

Vzorový příklad 1 - pomocí výpočtu 1 %

Zadání: Vypočítej kolik procent je 25 ze 400.

1. krok: Rozpoznání základních pojmů:

Základ: 400                     Procentová část: 25.                   Počet procent - počítáme

2. krok: Vypočítáme nejprve 1 % - postup:

100 % .... 400           1 % .... 400 : 100 = 4

3. krok: Vypočítáme počet procent (tedy, kolikrát se hodnota 1 % vejde do procentové části):

25 : 4 = 6,25

Odpověď: 25 ze 400 je 6,25 %.

Vzorový příklad 1 - pomocí trojčlenky

Zadání: Vypočítej kolik procent je 25 ze 400.

1. krok: Rozpoznání základních pojmů:

Základ: 400                     Procentová část: 25.                   Počet procent - počítáme

2. krok: Trojčlenka a přímá úměra:

100 % ..... 400

↑x % ........ 25↑

x : 100 = 25 : 400

x = 25 : 400 . 100 = 6,25

Odpověď: 25 ze 400 je 6,25 %.

Vzorový příklad 2 - pomocí výpočtu 1 %

Zadání: Vypočítej kolik procent je 1200 ze 30.

1. krok: Rozpoznání základních pojmů:

Základ: 30                     Procentová část: 1200.                   Počet procent - počítáme

2. krok: Vypočítáme nejprve 1 % - postup:

100 % .... 30           1 % .... 30 : 100 = 0,3

3. krok: Vypočítáme počet procent (tedy, kolikrát se hodnota 1 % vejde do procentové části):

1200 : 0,3 = 4 000

Odpověď: 1200 ze 30 je 4 000 %.

Vzorový příklad 2 - pomocí trojčlenky

Zadání: Vypočítej kolik procent je 1200 ze 30.

1. krok: Rozpoznání základních pojmů:

Základ: 30                    Procentová část: 1200                  Počet procent - počítáme

2. krok: Trojčlenka a přímá úměra:

100 % ..... 30

↑x % ........ 1200↑

x : 100 = 1200 : 30

x = 1200 : 30 . 100 = 4 000

Odpověď: 25 ze 400 je 4 000 %.

Vzorový příklad 3 - pomocí výpočtu 1 %

Zadání: Vypočítej kolik procent je 0,4 ze 1,6.

1. krok: Rozpoznání základních pojmů:

Základ: 1,6                    Procentová část: 0,4.                   Počet procent - počítáme

2. krok: Vypočítáme nejprve 1 % - postup:

100 % .... 1,6           1 % .... 1,6 : 100 = 0,016

3. krok: Vypočítáme počet procent (tedy, kolikrát se hodnota 1 % vejde do procentové části):

0,4 : 0,016 = 25

Odpověď: 0,4 ze 1,6 je 25 %.

Vzorový příklad 3 - pomocí trojčlenky

Zadání: Vypočítej kolik procent je 0,4 ze 1,6.

1. krok: Rozpoznání základních pojmů:

Základ: 1,6                   Procentová část: 0,4                   Počet procent - počítáme

2. krok: Trojčlenka a přímá úměra:

100 % ..... 1,6

↑x % ........ 0,4↑

x : 100 = 0,4 : 1,6

x = 0,4 : 1,6 . 100 = 25

Odpověď: 0,4 ze 1,6 je 25 %.