DĚLITELNOST

JE VLASTNOST

CELÝCH ČÍSEL

DĚLITELNOST

Díky dělitelnosti můžeme (i bez kalkulačky) zjistit, zda zadané číslo lze dělit beze zbytku. Nejčastěji se dělitelnost využívá při dělení čísly 1 až 10.

Příklad:
Pokud máme nějaký počet kusů – třeba 250 a chceme zjistit na kolik částí je můžeme rozdělit, aby výsledkem bylo opět celé číslo.

Řešení pro počet 250 může být hned několik:

Na 10 dílů po 25  250 : 10 = 25
Na 5 dílů po 50   250 : 5 = 50
Na 2 díly po 125  250 : 2 = 125
Na 250 dílů po 1   250 : 250 = 1

 

Dělitelnost lze dobře ukázat třeba i na malé násobilce:

2 x 3 = 6                      Číslo 6 je tedy dělitelné dvojkou a trojkou (a jedničkou i šestkou).

7 x 5 = 35                    Číslo 35 je tedy dělitelné sedmičkou a pětkou (a jedničkou i 35).

 

V mnoha případech i u malé násobilky lze dokázat, že jedno číslo může být dělitelné více čísly:

3 x 6 = 18                    Číslo 18 je dělitelné trojkou a šestkou.

2 x 9 = 18                    Číslo 18 je dělitelné dvojkou a devítkou.

1 x 18 = 18                  Číslo 18 je dělitelné jedničkou a osmnáctkou.

Tedy číslo 18 lze dělit: 1; 2; 3; 6; 9; 18.

 

Existují příklady, kdy je dělitelnost ještě snazší: 

2 x 2 = 4                      Číslo 4 je dělitelné dvojkou (ale ještě také 1 a 4).

5 x 5 = 25                    Číslo 25 je dělitelné pětkou (ale ještě také 1 a 25).

ZNAKY DĚLITELNOSTI – ÚVOD

 

Všechna čísla se skládají z číslic: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.

Pro tuto skupinu čísel (číslic) byly stanoveny tzv. znaky dělitelnosti.

Jedná se o pravidla, podle kterých lze zjistit, zda je dané číslo některou z číslic (nula až deset) dělitelné, aniž bychom to museli počítat (dělit).

Pozor: Zjišťujeme, zda dané číslo můžeme dělit, ale nechceme znát výsledek dělení!

ZNAKY DĚLITELNOSTI

Než se pustíme do znaků dělitelnosti, uvedeme si dvě základní pravidla, která platí pro úplně všechna celá čísla.

ČÍSLO NULA – 0

Pravidlo:

NULOU dělit NELZE!

Příklady:

34 : 0 = NELZE

1 456 : 0 = NELZE

JAKÉKOLI celé ČÍSLO

Pravidlo:

Každé číslo lze vydělit sebou samým. Jen nulu NE!

Příklad:

27 : 27 = LZE    (= 1)

4 : 4 = LZE        (= 1)

0 : 0 = NELZE  

ZNAKY DĚLITELNOSTI

Přehled znaků dělitelnosti pro čísla od 1 do 10

ČÍSLO JEDNA – 1 

Pravidlo 1
Všechna čísla jsou dělielná jedničkou.

Příklady:

234 : 1 = LZE   (= 234)

12 : 1 = LZE     (= 12)

0 : 1 = LZE       (= 0) 

 ČÍSLO DVA – 2

Pravidlo 2 
Číslo je dělitelné dvěma, pokud končí číslicí: 0; 2; 4; 6; 8. Tedy dvojkou se dělí pouze sudá čísla!

340     je dělitelné 2   61      není dělitelné 2
5 672   je dělitelné 2   3   není dělitelná 2
44 644   je dělitelné 2 435   není dělitelné 2
36   je dělitelné 2   27   není dělitelné 2
148   je dělitelné 2 7 899   není dělitelné 2

                                   

 ČÍSLO TŘI – 3

Pravidlo 3
Číslo je dělitelné třemi, pokud je ciferný součet číslic dělitelný 3. 

156       ciferný součet: (1 + 5 + 6 12 12 : 3 =4  156     je dělitelné 3
4 272   ciferný součet: (4 + 2 + 7 + 2 = 15)   15 : 3 =5 4 272   je dělitelné 3
3510   ciferný součet: (3 + 5 + 1 + 0 = 9) 9 : 3 = 3 3510   je dělitelné 3
             
43   ciferný součet: (4 + 3 = 7) 7 : 3 = ne 43   není dělitelné 3
20 456   ciferný součet: (2+0+4+5+6=17) 17 : 3= ne 20 456   není dělitelné 3
391   ciferný součet: (3 + 9 + 1 = 13) 13 : 3 = ne 391   není dělitelné 3

     

 ČÍSLO ČTYŘI – 4

Pravidlo 4
Číslo je dělitelné čtyřmi, pokud poslední dvojčíslí je dělitelné 4. Čísla do 100 se musí dělením vypočítat (výsledek beze zbytku).

5612   poslední dvojčíslí 12   12 : 4 = 3  5 612      je dělitelné 4
64    poslední dvojčíslí 64  64 : 4 = 16  64   je dělitelné 4
4 324 144    poslední dvojčíslí 44   44 : 4 = 11 4324144   je dělitelné 4
             
61   poslední dvojčíslí 61   61 : 4 = 15 (zb.1) 61   není dělitelné 4
12 345 129    poslední dvojčíslí 29  29 : 4 = 7 (zb.1)  12 345 129   není dělitelné 4
658    poslední dvojčíslí 58 58 : 4 = 14 (zb.2) 357   není dělitelné 4

 

 ČÍSLO PĚT - 5

Pravidlo 5
Číslo je dělitelné pěti, pokud končí na číslici 0 a 5

340 je dělitelné 5                34 není dělitelné 5
4 565 je dělitelné 5   967 není dělitelné 5 


ČÍSLO ŠEST – 6

Pravidlo 6
Číslo je dělitelné šesti, pokud je současně dělitelné 2 a 3 (tedy sudé číslo končící na 0; 2; 4; 6; 8 a ciferný součet je dělitelný 3).

972     je sudé cif. součet je (9 + 7 + 2 = 18), tedy je dělitelný 3             972 je dělitelné 6
424   je sudé cif. součet je (4 + 2 + 4 = 10), tedy není dělitelný 3   424 není dělitelné 6
723   není sudé     723 není dělitelné 6

 

ČÍSLO SEDM – 7

Pravidlo 7 
Existující pravidla, ale jsou složitá, proto se v tomto případě nejčastěji rovnou provede dělení a výsledek musí vyjít beze zbytku.

3 171 : 7 = 453 (zb. 0)   3 171   je dělitelné 7
456 : 7 = 65 (zb. 1)  456      není dělitelné 7  

Jedno z možných pravidel dělitelnosti:

Poslední číslici vynásobíme dvěma a odečteme ji od zbytku čísla (zbylé cifry bez té poslední). Takový výsledek musí být dělitelný sedmi. Lze postupně opakovat, až se dostaneme k malým hodnotám.
např. 1 946 >> 194 -6*2 = 194-12 = 182 >> 18 -2*2 = 18-4 = 14 >> ANO číslo 1946 je dělitelné 7

 

 ČÍSLO OSM – 8

Pravidlo 8 
Číslo je dělitelné osmi, pokud poslední trojčíslí je dělitelné 8. Číslo do 1000 se musí zkusit dělením (výsledek beze zbytku)

11 360           poslední trojčíslí 360 : 8 = 45   11 360            je dělitelné 8
248   poslední trojčíslí 248 : 8 = 31 1 248   je dělitelné 8
45 056   poslední trojčíslí 056 tedy 56 : 8 = 7  45 056   je dělitelné 8
72   72 : 8 = 7   72   je dělitelné 8
152   152 : 8 = 19   152   je dělitelné 8
           
145   poslední trojčíslí 145 : 8 = 18 (zb. 1)  3 145   není dělitelné 8
567   poslední trojčíslí 567 : 8 = 70 (zb. 7)    567   není dělitelné 8
67   67 : 8 = 8 (zb. 3)  67   není dělitelné 8


 ČÍSLO DEVĚT – 9

Pravidlo 9
Číslo je dělitelné devíti, pokud je ciferný součet dělitelný 9

 

8 973     ciferný součet: (8 + 9 + 7 + 3 = 27)     27 : 9 = 3 (zb.0)   8 973    je dělitelné 9
5 678   ciferný součet: (5 + 6 + 7 + 8 = 26) 26 : 9 = 2 (zb.8)  5678   není dělitelné 9

 

 

ČÍSLO DESET – 10

Pravidlo 10
Číslo je dělitelné deseti, pokud končí na nulu.

340 je dělitelné 10                      346 není dělitelné 10
24 000 je dělitelné 10   2 457 není dělitelné 10

 

ZNAKY DĚLITELNOSTI - přehled

Dělitelnost je vlastnost celých čísel. Stanovuje pravidla, kdy jde celá čísla dělit beze zbytku. Výsledek dělení se nezjišťuje.

Dáváme pouze odpověď na otázku: Je číslo dělitelné? - Ano / Ne.

 

Stručný přehled pravidel dělitelnosti

 

Dělíme číslem

pravidlo

0

Nulou dělit nelze!!!

1

Všechna čísla lze dělit 1

2

Všechna sudá (čísla končí na 0, 2, 4, 6, 8)

3

Ciferný součet dělíme 3

4

Poslední dvojčíslí dělíme 4 (čísla do 100 dělíme)

5

Číslo končí na 0 nebo 5

6

Musí jít dělit 2 a 3 (sudé a ciferný součet dělíme 3)

7

Čísla dělíme

8

Poslední trojčíslí dělíme 8 (čísla do 1000 dělíme)

9

Ciferný součet dělíme 9

10

Číslo končí na 0

 

Vysvětlení pojmů v tabulce na příkladech:

Ciferný součet:

Pro číslo 3 587 znamená, že vypočítáme: 3 + 5 + 8 + 7 = 23

Poslední dvojčíslí:

Pro číslo 3 587       je to 87

Pro číslo 506          je to 06, tedy 6

Poslední trojčíslí:

Pro číslo 12 456 879     je to 879

Pro číslo 10 800            je to 800

Pro číslo 2 045              je to 045 tedy 45

Pro číslo 45 003            je to 003 tedy 3

 

ZNAKY DĚLITELNOSTI pro pokročilejší

 Na základě základních znaků dělitelnosti čísly 2 až 10 je možné odvodit mnoho dalších pravidel:

  1. Pokud je číslo dělitelné 2 i 3 je dělitelné 6
  2. Pokud je číslo dělitelné 2 i 4 je dělitelné 8
  3. Pokud je číslo dělitelné 9 je dělitelné i 3
  4. Pokud je číslo dělitelné 2 i 5 je dělitelné 10
  5. Pokud je číslo dělitelné 3 i 5 je dělitelné 15
  6. Pokud je číslo dělitelné zároveň 2; 3; 4 i 6 je dělitelné 12

 A šlo by tak pokračovat dále…