PRAVIDLO PRO SČÍTÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL:

DESETINNÉ ČÁRKY

MUSÍ BÝT

POD SEBOU!

Sčítání desetinných čísel

1. Sčítání celého a desetinného čísla

Postup: Sečteme celky (čísla před desetinnou čárkou) a za desetinou čárku opíšeme číslice.

Vzorové příklady
desetiny

8 + 0,4 = 8,4   3 + 9,1 = 12,1   13 + 50,7 = 63,7   3,2 + 5 = 8,2
12 + 0,7 = 12,7   5 + 12,6 = 17,6   12 + 31,9 = 43,9   13,8 + 2 = 15,8
43 + 0,8 = 43,8   6 + 4,3 = 10,3   130 + 6,2 = 136,2   97,1 + 12 = 109,1
121 + 0,3 = 121,3   1 + 3,5 = 4,5   46 + 22,7 = 68,7   60,4 + 71 = 131,4

Vzorové příklady
setiny

6 + 0,45 = 6,45   4 + 5,34 = 9,34   45 + 12,36 = 57,36   4,58 + 13 = 17,58
35 + 0,79 = 35,79   1 + 44,67 = 45,67   12 + 12,33 = 24,33   16,84 + 46 = 62,84
24 + 0,31 = 24,31   9 + 7,91 = 16,91   145 + 29,97 = 174,97   30,05 + 40 = 70,05
456 + 0,58 = 456,58   2 + 33,82 = 35,82   13 + 60,48 = 73,48   136,87 + 27 = 163,87

Vzorové příklady
tisíciny

7 + 0,465 = 7,465   5 + 0,673 = 5,673   1,057 + 24 = 25,057
35 + 0,809 = 35,809   16 + 9,253 = 25,253   0,305 + 2 = 2,305
1 + 0,003 = 1,003   434 + 11,967 = 445,967   24,496 + 100 = 124,496
456 + 0,078 = 456,078   56 + 35,319 = 91,319   140,356 + 99 =239,356

 

2. Sčítání dvou desetinných čísel
se stejným počtem desetinných míst

PRAVIDLO: Při písemném ščítání desetinné čárky MUSÍ být pod sebou!

2. 1. Součet číslic na místě desetin je menší než 9

Základem správného sčítání desetinných čísel je:

  1. znalost sčítání celých čísel
  2. při písemném sčítání MUSÍ být desetinné čárky pod sebou!!!

Vzorové příklady 

Návod: Napiš čísla správně pod sebe a sečti, jakoby desetinná čárka neexistovala.
Ale do výsledku nezapomeň napsat správně pod sebe desetinnou čárku!

5,1               6,3               8,4               9,2               7,5               0,6
4,6   9,6   0,5   7,2   1,4   0,3
9,7   15,9   8,9   16,4   8,9   0,9

 

11,7               35,6               12,7               98,4               8,8               0,1
13,1   1,2   34,2   0,5   15,1   13,8
24,8   36,8   46,9   98,9   23,9   13,9

 

891,1               650,5               345,1              200,8               347,4               3459,3
0,7   1,3   24,6   200,1   214,3   451,6
891,8   651,8   396,7   400,9   561,9   3510,9

 

2. 2. Součet číslic na místě desetin je větší, než 9

Základem správného sčítání desetinných čísel je:

  1. znalost sčítání celých čísel
  2. při písemném sčítání MUSÍ být desetinné čárky pod sebou!!!

Vzorové příklady

Návod: Napiš čísla správně pod sebe a sečti, jakoby desetinná čárka neexistovala.
Ale do výsledku nezapomeň napsat správně pod sebe desetinnou čárku!

4,6            5,8             1,5            3,6            8,9            9,2
5,7   6,3   4,9   6,8   7,1   0,9
10,3   12,1   6,4   10,4   16,0   10,1

 

12,5   34,7   67,4   13,8   99,1   23,6
1,8   23,7   0,9   11,3   1,9   23,6
14,3            58,4            68,3            25,1            101,0           47,2

 

354,8           451,3           876,1            356,7           261,8            876,4
0,5   1,7   23,9   11,3   248,8   111,7
355,3   453,0   900,0   368,0   510,6   988,1 

3. Sčítání dvou desetinných čísel 
(libovolný počet desetinných míst)

PRAVIDLO: Při písemném sčítání MUSÍ být všechny desetinné čárky pod sebou!

3. 1. Stejný počet desetinných míst

Vzorové příklady

Návod: Napiš čísla správně pod sebe a sečti, jakoby desetinná čárka neexistovala.
Ale do výsledku nezapomeň napsat opět správně pod sebe desetinnou čárku!

1,6   4,56   0,432   11,3   34,45   6,241
12,5   13,75   2,598   0,5   231,37   11,954
14,1       18,31       3,030       11,8       265,82        18,195

3. 2. Různý počet desetinných míst

Nejprve si připomeňme:
Za poslední desetinnou číslici můžeme napsat libovolný počet nul. 
Tedy: 2,3 = 2,30 = 2,300 ... je stále stejně veliké číslo.

Vzorové příklady

Návod: Desetinná čísla napiš pod sebe tak, aby byly pod sebou desetinné čárky.
Za poslední desetinnou číslici doplň tolik nul, aby počet desetinných míst byl u obou čísel stejný (zeleně)
Čísla sečti a nezapomeň na desetinnou čárku ve výsledku.

1,35   3,60   0,13   8,60   2,56   0,10
2,40   4,65   3,20   9,69   8,40   0,01
3,75            8,25            3,33            18,29            10,96            0,11

 

0,50     23,67   9,462   3,600   90,48   1,753
23,65            1,20            12,300            5,361            55,60            1,200
24,15   24,87   21,762   8,961   146,08   2.953