ZÁKLADNÍ POJMY

ZÁKLAD vyjadřuje 100 %, tedy CELEK

POČET PROCENT udává konkrétní číslo vyjádřené v procentech (10 %; 120 %; 0,5 %...)

PROCENTOVÁ ČÁST prozrazuje konkrétní údaj (číslo) např. počet kusů, Kč, čas, výkon...

Základní pojmy - jak je rozpoznat?

Prvním úkolem je zjistit, co máme zadáno a co máme počítat.

Procentová část 

jde vždy o část celku a nikdy za číslem není značka %

Vzorový příklad 1:

Cena za 1 kg brambor je 15,- Kč. Od pondělí se zdraží o 10 %. Jaká bude jejich cena?

ZÁKLAD (= 100 %): Cena brambor... 15,- Kč

POČET PROCENT: O kolik se zdraží? O 10 %

PROCENTOVÁ ČÁST: Jaká bude cena? Budeme počítat a vyjde v Kč.

Vzorový příklad 2:

Vypočítej kolik je 15 % ze 450.

ZÁKLAD (100 %): Zde jde o číslo 450

POČET PROCENT: Zde jde o údaj vyjadřující procenta 15 %

PROCENTOVÁ ČÁST: Odpoví na otázku - Kolik? Vyjde konkrétní číslo.

Základ

může být údaj 100 %, nebo slovy: vše, celkem...

Vzorový příklad 1:

V sáčku je 20 červených kuliček, což je 12 % všech, které tam jsou. Kolik je v sáčku kuliček?

ZÁKLAD (=100 %): Počet všech kuliček v sáčku - budeme počítat.

POČET PROCENT: Je zadáno 12 %

PROCENTOVÁ ČÁST: Počet červených kuliček - tedy 20 kuliček.

Vzorový příklad 2:

Vypočítej základ, když 30 % je 900.

ZÁKLAD (100 %): máme vypočítat (= vypočítej základ)

POČET PROCENT: Je zadaný 30 %

PROCENTOVÁ ČÁST: Hodnota vyjádřená číslem 900.

Počet procent

za číslem je značka % (mimo údaj 100 %, což by znamenalo základ)

Vzorový příklad 1:

V misce bylo celkem 8 jablek. Dvě z nich byla zkažená. Kolik to je procent?

ZÁKLAD (=100 %): Celkový počet jablek - tedy 8 jablek

POČET PROCENT: Máme vypočítat (kolik je to procent?

PROCENTOVÁ ČÁST: Počet zkažených jablek - tedy 2.

Vzorový příklad 2:

Kolik procent je 20 z 10000?

ZÁKLAD (=100 %): Celkový údaj - 10 000

POČET PROCENT: Na to se v zadání ptají (Kolik procent?)

PROCENTOVÁ ČÁST: Zadané číslo menší než celkový počet - tedy 20.

 

Příklady k procvičení:

Procenta - základní pojmy