Rovnice 1. část 

Řešení s postupem

 

Návod k řešení těchto rovnic naleznete: ZDE Část 1

Zadání těchto rovnic k procvičení je: ZDE Část 1

Pozor: U každé rovnice je potřeba vypočítat rovněž zkoušku (není součástí těchto řešení)

Rovnice

A

B

C

1.

x + 7 = 35

x = 35 – 7

x = 28

x + 3 = 7,4

x = 7,4 – 3

x= 4.4

x + 23 = 0

x = 0 – 23

x = - 23

2.

x + 27 = 100

x = 100 – 27

x = 73

x + 2,2 = 4,5

x = 4,5 – 2,2

x = 2,3

x + 17 = 0

x = 0 – 17

x = - 17

3.

x + 56 = 99

x = 99 – 56

x = 43

x + 8,6 = 9

x = 9 – 8,6

x = 0,4

x + 20 = 10

x = 10 – 20

x = - 10

4.

x + 34 = 50

x = 50 – 34

x = 16

x + 44,5 = 100

x = 100 – 44,5

x = 55,5

x + 456 = 345

x = 354 – 456

x = - 102

5.

x + 400 = 900

x = 900 – 400

x = 500

x + 4,34 = 3,24

x = 3,24 – 4,34

x = - 1,1

x + 3,3 = 0

x = 0 – 3,3

x = - 3,3

6.

x + 654 = 345

x = 345 – 654

x = - 309

x + 89,7 = 109,45

x = 109,45 – 89,7

x = 19,75

x + 55,4 = 33,4

x = 33,4 – 55,4

x = - 22

7.

x + 647 = 1234

x = 1234 – 647

x = 587

x + 56,2 = 344,3

x = 344,3 – 56,2

x = 288,1

x + 354,45 = 324,45

x = 324,45 – 354,45

x = - 30

8.

x + 100 = 245

x = 245 – 100

x = 145

x + 14,63 = 15,6

x = 15,60 – 14,63

x = 0,97

x + 34,67 = 0

x = 0 – 34,67

x = - 34,67

Rovnice 2. část 

Řešení s postupem

 

Návod k řešení těchto rovnic naleznete: ZDE Část 2

Zadání těchto rovnic k procvičení je: ZDE Část 2

Pozor: U každé rovnice je potřeba vypočítat rovněž zkoušku (není součástí těchto řešení)

 

Rovnice

A

B

C

1.

x - 7 = 35

x = 35+7

x = 42

x - 3 = 7,4

x = 7,4 +3

x = 10,4

x - 23 = 0

x = 0 + 23

x = 23

2.

x - 27 = 100

x = 100 + 27

x = 127

x - 2,2 = 4,5

x = 4,5 + 2,2

x = 6,7

x - 17 = 0

x = 0 + 17

x = 17

3.

x - 56 = 99

x = 99 + 56

x = 155

x - 8,6 = 9

x = 9 + 8,6

x = 17,6

x - 20 = 10

x = 10 + 20

x = 30

4.

x - 34 = 50

x = 50 + 34

x = 84

x - 44,5 = 100

x = 100 + 44,4

x = 144,4

x - 456 = -345

x = -345 + 456

x = 111

5.

x - 400 = 900

x = 900 + 400

x = 1300

x - 4,34 = 3,24

x = 3,24 + 4,34

x = 7,58

x - 3,3 = 0

x = 0 + 3,3

x = 3,3

6.

x - 654 = 345

x = 345 + 654

x = 999

x - 89,7 = 109,45

x = 109,45 + 89,7

x = 199,15

x - 55,4 = -83,4

x = -83,4 + 55,4

x = - 28

7.

x - 647 = 1234

x = 1234 + 647

x = 1881

x - 56,2 = 344,3

x = 344,3 + 56,2

x = 400,5

x - 354,45 = -854,45

x = -854,45 + 345,45

x = - 509

8.

x - 100 = 245

x = 245 + 100

x = 345

x - 14,63 = 15,6

x = 15,6 + 14,63

x = 30,23

x - 34,67 = 0

x = 0 + 34,67

x = 34,67

 

Rovnice 3. část

Řešení s postupem

Návod k řešení těchto rovnic naleznete: ZDE Část 3
Zadání těchto rovnic k procvičení je: ZDE Část 3

Pozor: U každé rovnice je třeba vypočítat rovněž zkoušku (není součástí těchto řešení).

Zadání a řešení

1

2

3

4

A

4a = 8

a = 8 : 4

a = 2

6b = 6

b = 6 : 6

b = 1

5c = 25

c = 25 : 5

c = 5

8d = 24

d = 24 : 8

d = 3

B

7e = 0

e = 0 : 7

e = 0

3f = -12

f = -12 : 3

f = - 4

-5g = -30

g = - 30 : (-5)

g = 6

-2h = 14

h = 14 : (-2)

h = - 7

C

0,1a = 0,9

a = 0,9 : 0,1

a = 9

 

1,4d = -2,8

d = -2,8 : 1,4

d = -2

 

0,6c = 3

c = 3 : 0,6

c = 30 : 6

c = 5

-0,5x = -0,15

x = -0,15 :(-0,5)

x = 0,3

 

D

4b = -1,2

b = -1,2 : 4

b = - 0,3

 

-5e = 1,25

e = 1,25 : (-5)

e = 0,25

 

0,12 = 0,3f

0,12 : 0,3 = f

0,4 = f

f = 0,4

-4,2y = 0

y = 0 : (-4,2)

y = 0

 

 

 

Rovnice 4. část

Řešení s postupem

Návod k řešení těchto rovnic naleznete: ZDE Část 4

Zadání těchto rovnic k procvičení je: ZDE Část 4

1.

  7a + 4 = 5a + 8                                  Zk.:

7a – 5a = 8 – 4                                   L: 7a + 4 = 7 . 2 + 4 = 14 + 4 = 18

         2a = 4                                         P: 5a + 8 = 5 . 2 + 8 = 10 + 8 = 18

           a = 4 : 2                                    L = P

           a = 2

2. 

  8d + 4 = 3d – 21                               Zk.:

8d – 3d = -21 – 4                                L: 8d + 4 = 8 . (-5) + 4 = - 40 + 4 = - 36

         5d = - 25                                     P: 3d – 21 = 3 . (-5) – 21 = -15 – 21 = - 36

           d = - 25 : 5                                L = P

           d = - 5

3. 

 4s + 3 = 5s – 9                                   Zk.:

4s – 5s = -9 – 3                                   L: 4s + 3 = 4 . 12 + 3 = 48 + 3 = 51

                     -s = - 12                                      P: 5s – 9 = 5 . 12 – 9 = 60 – 9 = 51

                      s = - 12 : (-1)                              L = P

                      s = 12

4.

  3b – 6 = 7b – 2                                 Zk.:

3b – 7b = - 2 + 6                                 L: 3b – 6 = 3 . (-1) – 6 = - 3 – 6 = - 9

      - 4b = 4                                         P: 7b – 2 = 7 . (-1) – 2 = - 7 – 2 = - 9

          b = 4 : (-4)                                 L = P

          b = - 1

 5.

  9e + 2 = 9 + 2e                                 Zk.:

9e – 2e = 9 – 2                                   L: 9e + 2 = 9 . 1 + 2 = 9 + 2 = 11

         7e = 7                                         P: 9 + 2e = 9 + 2 . 1 = 9 + 2 = 11

           e = 7 : 7                                    L = P

           e = 1

 6.

  3x – 6 = 2x – 6                                  Zk.:

3x – 2x = - 6 + 6                                  L: 3x – 6 = 3 . 0 – 6 = 0 – 6 = - 6

        1x = 0                                          P: 2x – 6 = 2 . 0 – 6 = 0 – 6 = - 6

          x = 0                                          L = P

 

 7.

14r – 18 = 5r + 9                                Zk.:

 14r – 5r = 9 + 18                               L: 14r – 18 = 14 . 3 – 18 = 42 – 18 = 24

           9r = 27                                      P: 5r + 9 = 5 . 3 + 9 = 15 + 9 = 24

             r = 27 : 9                                 L = P

             r = 3

 8.

-y + 19 = 3y + 7                                  Zk.:

-y – 3y = 7 – 19                                  L: - y + 19 = - 3 + 19 = 16

      -4y = - 12                                      P: 3y + 7 = 3 . 3 + 7 = 9 + 7 = 16

          y = - 12 : (-4)                             L = P

          y = 3

 9.

   4v - 8 = 5v - 8                                  Zk.:

4v – 5v = - 8 + 8                                 L: 4v – 8 = 4 . 0 – 8 = 0 – 8 = - 8

                    -1v = 0                                         P: 5v – 8 = 5 . 0 – 8 = 0 – 8 = - 8

                       v = 0 : (-1)                                 L = P

                       v = 0

 10.

– 2,7x – 1,4 = - 2,3x – 2,2                   Zk.:

- 2,7x + 2,3x = -2,2 + 1,4                    L: - 2,7x – 1,4 = - 2,7 . 2 – 1,4 = - 5,4 – 1,4 = - 6,8

            - 0,4x = - 0,8                            P: -2,3x – 2,2 = - 2,3 . 2 – 2,2 = - 4,6 – 2,2 = - 6,8

                    x = - 0,8 : (-0,4)                L = P

                    x = 2

 11.

 1,3s + 0,4 = 0,3s + 1,4                       Zk.:

1,3s – 0,3s = 1,4 – 0,4                        L: 1,3s + 0,4 = 1,3 . 1 + 0,4 = 1,3 + 0,4 = 1,7

               1s = 1                                    P: 0,3s + 1,4 = 0,3 . 1 + 1,4 = 0,3 + 1,4 = 1,7

                 s = 1                                    L = P

 12.

  4,5z – 4,5 = 3,5z – 4,5                      Zk.:

4,5z – 3,5z = -4,5 + 4,5                       L: 4,5z – 4,5 = 4,5 . 0 – 4,5 = 0 – 4,5 = - 4,5

               1z = 0                                    P: 3,5z – 4,5 = 3,5 . 0 – 4,5 = 0 – 4,5 = - 4,5

                 z = 0 : 1                               L = P

                 z = 0