Rovnice 1. část

Příklady k procvičení

Jak tento typ rovnic řešit, naleznete ZDE.

Vyřešte rovnice a proveďte i zkoušky. 

Zadání rovnic 

A

B

C

1.

x + 7 = 35

x + 3 = 7,4

x + 23 = 0

2.

x + 27 = 100

x + 2,2 = 4,5

x + 17 = 0

3.

x + 56 = 99

x + 8,6 = 9

x + 20 = 10

4.

x + 34 = 50

x + 44,5 = 100

x + 456 = 345

5.

x + 400 = 900

x + 4,34 = 3,24

x + 3,3 = 0

6

x + 654 = 345

x + 89,7 = 109,45

x + 55,4 = 33,4

7.

X + 647 = 1234

X + 56,2 = 344,3

X + 354,45 = 324,45

8.

X + 100 = 245

X + 14,63 = 15,6

X + 34,67 = 0

Postup řešení těchto rovnic naleznete ZDE

Rovnice 2. část

Příklady k procvičení

Jak tento typ rovnic řešit, naleznete ZDE Část 2

Vyřešte rovnice a proveďte i zkoušky

  

Rovnice

A

B

C

1.

x - 7 = 35

x - 3 = 7,4

x - 23 = 0

2.

x - 27 = 100

x - 2,2 = 4,5

x - 17 = 0

3.

x - 56 = 99

x - 8,6 = 9

x - 20 = 10

4.

x - 34 = 50

x - 44,5 = 100

x - 456 = -345

5.

x - 400 = 900

x - 4,34 = 3,24

x - 3,3 = 0

6.

x - 654 = 345

x - 89,7 = 109,45

x - 55,4 = -83,4

7.

x - 647 = 1234

x - 56,2 = 344,3

x - 354,45 = -854,45

8.

x - 100 = 245

x - 14,63 = 15,6

x - 34,67 = 0

Postup řešení s výsledky naleznete: ZDE Část 2.

Rovnice 3. část

Příklady k procvičení 

Jak tento typ rovnic řešit, naleznete: ZDE Část 3

Vyřešte rovnice a proveďte i zkoušky. Pozor na znaménka!
Poznámka: Neznámá v rovnici může být označena i jiným písmenkem než – x

zadání

1

2

3

4

A

4a = 8

6b = 6

5c = 25

8d = 24

B

7e = 0

3f = -12

-5g = -30

-2h = 14

C

0,1a = 0,9

1,4d = -2,8

0,6c = 3

-0,5x = -0,15

D

4b = -1,2

-5e = 1,25

0,12 = 0,3f

-4,2y = 0


Řěšení rovnic naleznete: ZDE Část 3

Malá nápověda pro řešení, když je neznámá v rovnici vpravo:

50 = 25x

50:25 = x

2 = x                tento výsledek jen přepíšeme, aby neznámá byla na levé straně rovnice

x = 2                pozor znaménka se nemění!!!

ZK.:
L: = 50
P: 25x = 25 . 2 = 50
L = P

Rovnice 4. část 

Příklady k procvičení

Jak tento typ rovnic řešit, naleznete: ZDE Část 4

Při řešení rovnic, nezapoměňte na zkoušku!

 1.  7a + 4 = 5a + 8                                  
 2.  8d + 4 = 3d – 21                               
 3.  4s + 3 = 5s – 9                                  
 4.  3b – 6 = 7b – 2                                
 5.  9e + 2 = 9 + 2e                                 
 6.  3x – 6 = 2x – 6                                  
 7. 14r – 18 = 5r + 9                                
 8.  -y + 19 = 3y + 7                                  
 9.  4v - 8 = 5v - 8                                  
 10. – 2,7x – 1,4 = - 2,3x – 2,2                   
 11.  1,3s + 0,4 = 0,3s + 1,4                       
 12.  4,5z – 4,5 = 3,5z – 4,5         

Řešení s postupem naleznete: ZDE Část 4