PROCENTOVÁ ČÁST

Číslo odpovídající části celku

ZÁKLAD

=

100 %

=

CELEK

POČET PROCENT

Za číslem je vždy značka

%