Dělitelnost čísel

Znaky dělitelnosti (1)

Znaky dělitelnosti se používají ke zjištění všech celých čísel, kterými lze zadané číslo vydělit, aby vyšlo opět celé číslo.
Odovědí na zadání je nejčastěji ANO / NE nebo LZE / NELZE.

Vzorový příklad

Zjistěte, jakými čísly od 1 do 10 lze vydělit číslo 12.

Pomohu si znaky dělitelnosti:

dělit 1 lze - všechna čísla jsou dělitelná 1

dělit 2 lze – 12 je sudé číslo

dělit 3 lze – cif. součet 1 + 2 = 3;   3 : 3 = 1

dělit 4 lze – 12 : 4

dělit 5 NELZE -číslo 12 nekončí na 0, nebo 5

dělit 6 lze – je sudé a dělitelné 3

dělit 7 NELZE

dělit 8 NELZE - 12 : 8 nelze dělit

dělit 9 NELZE - 1 + 2 = 3;  3 : 9 nelze dělit 9 

dělit 10 NELZE - číslo nekončí na 0

Odpověď: Číslo 12 lze dělit čísly: 2; 3; 4; 6.

 

Zadání:

Zjistěte, jakými všemi čísly od 2 do 10 lze vydělit číslo:

 1. 8 lze dělit čísly:
 2. 15 lze dělit čísly:
 3. 18 lze dělit čísly:
 4. 21 lze dělit čísly:
 5. 35 lze dělit čísly:
 6. 36 lze dělit čísly:
 7. 40 lze dělit čísly:
 8. 45 lze dělit čísly:
 9. 52 lze dělit čísly:
 10. 56 lze dělit čísly:
 11. 60 lze dělit čísly:
 12. 64 lze dělit čísly:
 13. 81 lze dělit čísly:
 14. 99 lze dělit čísly:
 15. 100 lze dělit čísly:

  Řešení úlohy ZDE - 1

Dělitelnost čísel

 Znaky dělitelnosti (2)

Zadání:

Rozhodni zda číslo v prvním sloupečku lze dělit číslem v druhém sloupečku.
Do třetího sloupečku doplň pouze – Ano / Ne

Číslo, které se má dělit

Číslo, kterým se má dělit

Rozhodnutí – Ano / ne

Vzorový příklad 58

:2

Ano

Vzorový příklad 46

:3

Ne

62

:2

 

81

:3

 

52

:4

 

65

:5

 

75

:6

 

88

:8

 

48

:9

 

20

:10

 

 

Řešení úlohy: ZDE - 2

Dělitelnost čísel

Znaky dělitelnosti (3)

Vzorový příklad

Kterými z čísel 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9 je dělitelné číslo 1056? Rozhodni podle znaků dělitelnosti.

1 056               2:         sudé číslo - ANO

                        3:         (1+0+5+6=12) 12:3=4 - ANO

                        4:         56:4=14 - ANO

                        5:         nekončí 0 ani 5 - NE

                        6:         jde dělit 2 i 3 - ANO

                        8:         056 = 56   56:8 = 7 - ANO

                        9:         cif. součet je 12 - NE

 

Zadání:

Kterými z čísel 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9 jsou dělitelná tato čísla:

číslo

2

3

4

5

6

8

9

Vzor:1 056

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Ne

11 088

 

 

 

 

 

 

 

25 565

 

 

 

 

 

 

 

864 531

 

 

 

 

 

 

 

182 466

 

 

 

 

 

 

 

942 825

 

 

 

 

 

 

 

2 870 234

 

 

 

 

 

 

 

10 510

 

 

 

 

 

 

 

Piš pouze – Ano / Ne – do příslušného řádku a sloupečku (viz vzor).

Dále napiš odůvodnění podle znaků dělitelnosti (viz vzorový příklad nad zadáním). 

Řešení úlohy: ZDE - 3