Trojčlenka

Výklad trojčlenky naleznete: ZDE

Zadání: Správně zapište trojčlenku u příkladů. Slovní úlohy nepočítejte!

  1. Padesát krav vypije za den 2500 litrů vody. Kolik vody vypije 24 krav?
  2. Automobilka vyrobí za rok 880 000 aut. Kolik aut vyrobí za čtvrt roku?
  3. Tři truhláři vyrobí zakázku za pět dní. Jak dlouho jim zakázka bude trvat, když budou pracovat jen čtyři truhláři?
  4. V kuchyni je sedm kuchařek, které připraví 450 obědů. Kolik kuchařek bude potřeba k přípravě 700 obědů?
  5. Bazén pojme 5 000 litrů. Kolik vody je potřeba do devíti stejných bazénů?
  6. 150 kaprů váží 525 kilogramů. Kolik váží 100 kaprů?
  7. Na pěti hektarech bylo vysázeno 430 sazenic stromů. Kolik je potřeba sazenic na osázení 7 hektarů?
  8. Deset dělníků vykope příkop za tři dny. Za jak dlouho vykope příkop šest dělníků?
  9. Polovina vodní nádrže se naplní za 4 hodiny. Za jak dlouho se naplní tři čtvrtiny nádrže?
  10. Dva pokrývači plánují pokýt střechu během tří dnů. Jak dlouho by to trvalo třem pokrývačům?

Řešení příkladů i s postupem naleznete: ZDE