Nepřímá úměra (úměrnost)

Zápis trojčlenky ZDE
Výklad nepřímé úměry ZDE

Příklad 1 - řešení

Deset dělníků postaví dům za měsíc. Za jak dlouho postaví stejný dům patnáct dělníků?
Jde o nepřímou úměru (čím víc dělníků bude stavět, tím dřív bude dům postaven).

Řešení:
Zápis trojčlenky (se šipkami):

10 dělníků ...... 30 dní

15 dělníků ...... x dní

x : 30 = 10 : 15
x = (10 : 15) . 30     můžeme si pomoci zápisem zlomku a krácením čísel 15 a 30
x = 20
Dělníci postaví dům za 20 dní.

Příklad 2 - řešení

 

Jeden kuchař vyrobí svatební dort za pět hodin. Za jak dlouho ho vyrobí dva kuchaři?
Jde o nepřímou úměru (čím víc kuchařů ho bude připravovat, tím rychleji bude hotov).

Řešení:
Zápis trojčlenky (se šipkami)

1 kuchař ...... 5 hodin

2 kuchaři ...... x hodin

x : 5 = 1 : 2
x : 5 = 0,5
x = 0,5 . 5
x = 2,5
Dva kuchaři připraví dort za 2,5 hodiny.

Příklad 3 - řešení

 

Internet stahuje 3 hodiny data při rychlosti 3 MB za sekundu. Za jak dlouho budou stejná data stažena při rychlosti 9 MB za sekundu?
Jde o nepřímou úměru (čím rychlejší je stahování dat, tím kratší dobu to bude trvat).

Řešení:
Zápis trojčlenky (se šipkami)

3 hodiny ...... 3 MB

x hodin ...... 9 MB

x : 3 = 3 : 9
x = (3 : 9) . 3    můžeme si pomosi zápisem zlomku (3/9) a využít krácení
x = 1
Přenos dat vyšší rychlostí bude trvat 1 hodinu.

Příklad 4 - řešení

 

Tři zahradníci upraví zahradu za devět hodin. Za jak dlouho stejnou práci dva zahradníci?
Jde o nepřímou úměru (čím méně zahradníků, tím déle budou pracovat).

Řešení:
Zápis trojčlenky (se šipkami)

3 zahradníci ..... 9 hodin

2 zahradníci ..... x hodin

x : 9 = 3 : 2
x : 9 = 1,5
x = 1,5 . 9
x = 13,5
Úprava zahrady bude trvat 13,5 hodiny.

Příklad 5 - řešení

Pět lidí uklidí ubytovnu za čtyři hodiny? Kolik lidí by muselo uklízet, aby byla práce hotová za hodinu?
Jedná se o nepřímou úměru (čím dříve má být hotovo, tím více lidí musí uklízet).

Řešení:
Zápis trojčlenky (se šipkami)

5 lidí ....... 4 hodiny

x lidí ....... 1 hodina

x : 5 = 4 : 1
x : 5 = 4
x = 4 . 5
x = 20
Za hodinu by ubytovnu uklidilo 20 lidí.

Příklad 6 - řešení

 

Bazén se zaplní vodou při použití dvou čerpadel za 5,5 hodiny. Za jak dlouho se zaplní pří práci jednoho čerpadla?
Jde o nepřímou úměru (čím méně čerpadel, tím delší doba pro naplnění).

Řešení:
Zápis trojčlenky (se šipkami)

2 čerpadla ..... 5,5 hodin

1 čerpadlo ..... x hodin

x : 5,5 = 2 : 1
x : 5,5 = 2
x = 2 . 5,5
x = 11
Jedno čerpadlo naplní bazén za 11 hodin.