Desetinná čísla - 1. část

 

 1. Zapiš číslo:
  a) stokrát větší než 134,57 =13 457
  b) o sto menší než 134,57 =34,57
  c) o 100 vetší než 134,57 =234,57
  d) stokrát menší než 134,57 =1,3457

 

 1. Porovnej velikosti čísel (větší, menší, rovno):
  a) 6,75 < 67
  b) 30,8 < 38,8
  c) 1,10 = 1,1
  d) 0,05 > 0,005

 

 1. Seřaď čísla podle velikosti od nejmenšího k největšímu:

314,5     31,4     4,56     3,56     24,56    25,65     243,3     34,1

3,56 – 4,56 – 24,56 – 25,56 – 31,4 – 34,1 – 243,3 – 314,5

 

 1. Zaokrouhli na desetiny
  a) 4,35 = 4,4
  b) 0,82 = 0,8 
  c) 16,463 = 16,5
  d)100,63 = 100,6

 

 1. Vypočítej písemně (bez kalkulačky):
  a) 39,06 + 4,60 + 23,01 = 66,67
  b) 30, 06 x 4,6 = 138,276
  c) 39,06 – 4,6 = 35,46
  d) 39,6 : 3,3 = 12

 

Postupy př.:5

            39,06                           30,06                           39,06               39,6 : 3,3
              4,60                             x4,6                            -4,60               396 : 33 = 12
            23,01                           18036                           35,46                  66
            66,67                          12024                                                        0
                                             138,276

 

 1. Vypočítej:
  a) 0,06 : 0,3 = 6 : 30 = 0,2
  b) 0,8 : 0,4 = 8 : 4 = 2
  c) 0,18 : 6 = 18 : 600 = 0,03
  d) 0,4 : 0,01 = 400 : 1 = 40

 

Postupy př.:6

            0,06 : 0,3                     0,8 : 0,4                      0,18 : 6                       0,4 : 0,01

            0,6 : 3  = 0,2                8 : 4 = 2                       0,18 : 6 = 0,03             40 : 1 = 40

               6                                                                     18

 1. Vypočítej příklad se závorkami:
  a) (0,7 x 0,4) : 1,4 = 0,28 : 1,4 = 0,2
  b) 0,8 : (0,4 – 0,2) = 0,8 : 0,2 = 4
  c) (148,5 – 132,372) : 4,2 = 16,128 : 4,2 = 3,84
  d) 12,1 + 3,5 x 2 – 0,1 : 0,1 = 12,1 + 7 – 1 = 19,1 – 1 = 18,1

 

Postupy př.:7

              a                                      b                                      c                             d 

            0,28 : 1,4                     0,8 : 0,2                        16,128 : 4,2                       0,1 : 0,1 = 1

            2,8 : 14 = 0,2               8 : 2 = 4                       161,28 : 42 = 3,84     

            28                                                                     352                           

                                                                                       168                         

                                                                                           0                           

 

8. vypočítej:
a) 12,5 x 100 = 1250
b) 48 : 1000 = 0,048
c) 0,35 : 100 = 0,0035
d) 35 : 10 =3,5
e) 3,56 x 10 = 35,6                
f) 50 x 1000 = 50 000

 

Desetinná čísla - 2. část

Slovní úlohy (1)

 Příklad 1

Horník narubal za směnu 12,48 tun uhlí. Nejlepší pracovník vyrubal o 6,89 tun více. Kolik tun uhlí vytěžili dohromady?

Zápis:

1.horník narubal ……….12,48 t                                                              

2.horník narubal ……….o 6,89 t víc   

Výpočet:                

2. horník celkem narubal............ 12,48 + 6,89 = 19,37
1. a 2. dělník dohromady.............12,48 + 19,37 = 31,85                                                

Celkem horníci vytěžili 31,85 tun uhlí.

Příklad 2 

Tonda koupil dva balíčky čaje po 17,50 Kč a tři čokolády po 45,90 Kč. Kolik korun zaplatil dohromady?

Zápis:
2 balíčky ..................po 17,50
3 čokolády .............. po 45,90

17,50                          45,50                          137,70

 .      2                          .     3                            35,00

35,00                          137,70                          172,70
Celkem Tonda zaplatil 172,70 Kč.

 Příklad 3

Motocyklista jede průměrnou rychlostí 60 km za hodinu. Jakou vzdálenost ujede za 2 hodiny a 15 minut?

Zápis:

za 1 h ujel …………… 60 km                                      

15 min…….. = čtvrt hodiny 

Výpočet:

za 2 h ujede …….. 2 x 60 = 120 km               
Pozn.: za čtvrt hodiny ujede čtvrtinu toho co by ujel za hodinu
za ctvrt hodiny tedy ujede............ 60 (km) : 4 = 15 km           

Celkem……. 120 + 15 = 135 km

Motocyklista ujede celkem 135 km.

 Příklad 4

Trubku dlouhou 3,25 m rozřízl Martin na dvě části. Jedna byla dlouhá 2,3 m. Jak dlouhá byla ta druhá?

Zápis:
celá trubka.............3,25 m
1 část.....................2,30 m

3,25 - 2,30 = 0,95 m

Druhá část tyče měla délku 0,95 metru.

 Příklad 5

V nádrži je 1 hektolitr vody. Jednou trubkou z ní vytéká za minutu 15,5 litrů a zároveň druhou trubkou 4,5 litrů za minutu. Za jak dlouho vyteče všechna voda?

Zápis:
Převod jednotky........... 1 hl = 100 litrů                        
1. trubka…………..15,5 litrů za 1 min
2. trubka…………….4,5 litrů za 1 min

Výpočet:
Obě trubky za 1 min ………. 15,5 + 4,5 = 20,0 = 20 litrů 

Doba tečení.............. 100 : 20 = 5 minut

Všechna voda vyteče za 5 minut.

Příklad 6 

Paní koupila 0,75 metrů látky a zaplatila 243,- Kč. Kolik by stál 1 metr látky?

Zápis:
0,75 metrů……………stojí 243,- Kč     

Pozn.: Kdyby cena byla třeba za 2 metry látky, dělila by se cena dvojkou (:2). Kdyby za 3 metry, tak trojkou (:3). Proto stačí cenu vydělit 0,75.

243 : 0,75      .... převedeme na dělení celým číslem (tedy 75) tak, že obě čísla vynásobíme 100.
243 . 100 = 24 300                             0,75 . 100 = 75
tedy dělíme:                    

24300 : 75 = 324

180

  300

      0                                       
Jeden metr látky stojí 324,- Kč

 Příklad 7

Pepa měl celkem 200,- Kč. Měl možnost si vybrat buď síťku se třemi kily mandarinek, nebo síťku se čtyřmi kily pomerančů. Na ceduli bylo napsáno že v obchodě mají na toto zboží slevu. 1 kg pomerančů stojí 38,40 Kč a 1 kg mandarinek je za 51,10 Kč. Co vyjde Pepu levněji? Kolik mu za levnější nákup vrátí u pokladny peněz?

Zápis: 
Celkem peněz............. 200.- Kč
Ceny:
1 kg pomerančů…………38,40  Kč                   
1 kg mandarinek…………51,10 Kč

Výpočet:

4 kg pomerančů………… 38,40 x 4 = 153,60                   
3 kg mandarinek………..  51,10 x 3 = 153,30 - levnější

200,00 - 153,30 = 46,70 Kč
Při zaokrouhlování na celé koruny:
200 - 153 = 47 Kč                                     

Za levnější nákup mu vrátí 46,70 tedy 47,- Kč.